บริจาคร่วมบุญ

เว็บเรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพัธ์ให้กับทางวัดหรือองค์กรณ์หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ

อ่านต่อ

มูลนิธิกระจกเงา

รับบริจาค เสื้อผ้าเก่า เสื้อผ้ามือสอง ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องอุปโภคบริโภค

อ่านต่อ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

รับบริจาค ขอใช้มือสอง ของใช้ส่วนตัว เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็กๆทั่วประเทศ

อ่านต่อ

โรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มอบให้ โรงพยาบาลสงฆ์

อ่านต่อ

โรงพยาบาลสงฆ์

ร่วมบริจาครถเข็นผู้ป่วย โรงพยาบาลสงฆ์ กองบุญ 99 บาท

อ่านต่อ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์

บริจาคเพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

อ่านต่อ

สถาบันราชานุกูล

สมทบทุนการพัฒนาระบบบริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา