การเลือก คู่เลข แบบง่ายๆ

หลักการดูคู่ลำดับที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีในเบอร์มือถือ

 

ตัวอย่าง * xxx-1345627

 

วิธีการแยกคู่ลำดับของเบอร์นี้ จะแยกได้ทั้งหมด 6คู่ลำดับคือ 13,34,45,56,62,27 ซึ่งสังเกตุดูเบอร์นี้จะมีคู่ลำดับที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่ 3คู่ คือ 13,34,27

 

ความหมายของคู่ลำดับที่ควรหลีกเลี่ยง

 

01,10 คิดคนเดียว ทำคนเดียว ไม่ฟังไคร

02,20 ใจอ่อน ขี้สงสาร อาจถูกหลอกได้ง่ายๆ มีรักซ้อน

03,30 ใจร้อน วู่วาม ขาดความรอบคอบ

04,40 บอดเรื่องเจรจา โลกส่วนตัวสูง

06-60 เจ้าชู้ อารมย์ศิลปินสูง ใช้เงินเก่ง

07-70 เครียด คิดมาก ขาดความรอบคอบ

08-80 ใจนักเลง เพื่อนฝูงเยอะ มือเติบ

11 ชีวิตขึ้นเร็วลงเร็ว ไม่ฟังไคร หัวรั้น

12,21 ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง

13,31 อุบัติเหตุ ใจร้อน

17,71 ถูกเอาเปรียบ ทำงานเหนื่อย รายได้น้อย

18,81 ถูกหักหลัง ทำคุณคนไม่ขึ้น

27,72 การเงินติดลบ ใช้เงินเก่ง

33 มุทะลุ ไม่ฟังไคร ใจร้อนวู่วาม

34,43 มีศัตรูเพราะปาก ขวานผ่าซาก

37,73 อุบัติเหตุ ใจร้อนขาดความระมัดระวัง

38,83 เผด็จการ ชอบออกคำสั่ง อารมย์ร้อนแรง

48,84 เลขหนี้สิน ถูกหักหลัง ขึ้นโรงขึ้นศาล

57,75 ถูกเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงาน การเงินติดลบ

58,85 หัวหมอ ฉลาดแกมโกง

มองแต่ผลประโยชน์

67,76 อุปสรรคเรื่อง การเงิน ความรัก

77 ทุกข์ซ้อนทุกข์ อุปสรรคเยอะ

68,86 ลุ่มหลง มัวเมา