เปลี่ยนเบอร์ ชีวิตเปลี่ยน

เบอร์โทรศัพท์มีผลต่อชีวิต 30% (เรากำหนดได้)

 

การกระทำของตัวเราเองมีผล 40% (เรากำหนดได้)

 

ชะตาฟ้ากำหนด 30% (เรากำหนดไม่ได้)

 

การกระทำของเราคือ กรรมที่เราได้สร้างขึ้น ซึ่งกรรมตามความหมายของพุทธศาสนา กรรมก็คือการกระทำของเรานั่นเอง นั่นหมายถึงว่า กรรมกำหนดคือการที่เรากำหนดพฤติกรรมของเราให้ไปในทางที่เราต้องการ ถ้าเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสมนั่นคือเราได้ทำการสร้างกรรมดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคิดดี พูดดี ทำดี อยู่ในศีลธรรมกรรมที่เราได้สร้างนั้นจะช่วยชักนำให้ไปสู่ทางที่ดี แต่ถ้าจะให้ได้ผลไวให้ปฏิบัติกรรมฐานหรือสวดมนต์เสริมเข้าไปอีกก็จะให้ผลไวมาก นั่นคือการกระทำของเราที่บวกกับเบอร์มงคลที่จะช่วยเปลี่ยนให้ชะตาชีวิตดียิ่งขึ้นหรือนั่นคือการเบี่ยงกระแสแห่งกรรมนั่นเอง

 

เมื่อการกระทำที่ดีบวกกับเบอร์ที่ดีจะช่วยเบี่ยงชะตาชีวิตที่ฟ้ากำหนดมา ซึ่งจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวาสนาเก่าและการสร้างกรรมใหม่

 

เราจะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมหรือเราจะเปลี่ยนกระสแห่งกรรมขึ้นอยู่กับตัวเราเอง