ผลรวม มี ผลหรือไม่????

ผลรวมของเบอร์มงคล มีไว้เพื่อความสบายใจอีกขั้น ของผู้ใช้ ไม่ได้มีผลเท่ากับคู่ลำดับต่างๆ ที่อยู่ในเบอร์ หากเบอร์มงคลนั้นๆ มีคู่ลำดับที่ร้อยเรียงอย่างสวยงามและเป็นมงคลและยิ่งมีความเหมาะสมกับอาชีพการงาน เพศและอายุของผู้ใช้ด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลในด้านดีต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก ผลรวมจึงแทบไม่มีผลใดๆ จะมีผลก็ในด้านความสบายใจมากกว่า ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เบอร์มงคลที่ผลรวมดีนั้น ราคาสูงขึ้น 2-3 เท่าของราคาเบอร์มงคลทั่วไป